Peptide API trung gian

JYMed có thể cung cấp peptide trung gian hoặc peptide mảnh vỡ theo yêu cầu của khách hàng. Nhóm chúng tôi có kinh nghiệm phong phú để phát triển các mảnh peptide và peptide trung gian, cũng giúp khách hàng của chúng tôi để thúc đẩy dự án và nâng cao năng suất quá trình.


WhatsApp Online Chat!